KSU View larger

KSU

MODUŁ KLUCZY SEKWENCYJNYCH DO

STEROWANIA PRACĄ ZAWORU  

More details

Moduł kluczy sekwencyjnych przeznaczony jest do zwalniania kluczy w

określonej kolejności w celu sterowania pracą zaworu i uniknięcia błędów w

tym procesie.

Moduł może obejmować maksymalnie 12 kluczy i 16 etapów, w zależności

od liczby kluczy. Funkcjonalność wymiany kluczy jest dostosowywana

indywidualnie do wymogów klienta.

 

ZASADA DZIAŁANIA:

Wprowadzić 1 klucz, ustawić pokrętło w położeniu 1, zwolnić odnośny klucz,

kontynuować z pozostałymi kluczami w ten sam sposób; po zakończeniu

wszystkich operacji – powrót do położenia wyjściowego.